Είσοδος
Μενού
Fooding Project

Το ακρωνύμιο FOODING αναφέρεται στο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25% έργο με τίτλο:

“Αξιοποίηση Παραδοσιακών Διατροφικών Προϊόντων για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία των Ιταλικών και Ελληνικών ΜμΕ”

στο πλαίσιο του προγράμματος ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013».

Βασικός σκοπός του έργου FOODING είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της μεταφοράς καινοτομίας για την αξιοποίηση των παραδοσιακών μεσογειακών προϊόντων στη διατροφή των ανθρώπων, αναδεικνύοντας τη Μεσογειακή Διατροφή.

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο έργο είναι οι:

Από την Ελλάδα, οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου, το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, το Επιμελητήριο Αχαΐας και από την Ιταλία, το Τμήμα Γεωργίας της Περιφέρειας της Απουλίας, το Μεσογειακό Γεωπονικό Ινστιτούτο του Μπάρι, οι Επαρχίες της Foggia και του Taranto και το Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας, Χειροτεχνίας και Γεωργίας του Μπάρι. Επικεφαλής (Leader) του έργου είναι η Περιφέρεια της Απουλίας.

Η περιοχή εφαρμογής του έργου καλύπτει τις περιφέρειες της Απουλίας, των Ιονίων Νήσων, της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου.

FacebookG+TwitterRSS